December 3, 2023
Sursa Foto Google

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), a prezentat programul de guvernare al partidului său, care prevede scăderea numărului de parlamentari la 300, un guvern cu maximum 12 ministere şi 50 de secretari de stat, mutarea ministerelor în Palatul Parlamentului pentru debirocratizare şi unificarea localităţilor. AUR doreşte eficientizarea cheltuielilor publice prin eliminarea “instituţiilor căpuşă de control” şi a birocraţiei primăriilor. Partidul susţine şi înfiinţarea unui Fond Suveran de Investiţii. AUR consideră că unele dintre proiectele sale au fost “sabotate” de către partidele actuale în ultimii 15 ani.

Sursa Foto Google

Acesta ar urma să fie alimentat cu 10% din veniturile anuale ale statului și ar avea ca scop investirea în proiecte strategice pentru dezvoltarea economică a țării.

De asemenea, AUR propune eliminarea pensiilor speciale, a pensiilor de serviciu și a tuturor beneficiilor acordate de stat pentru membrii de partid sau funcționarii publici. Simion susține că aceste beneficii reprezintă o mare povară pentru bugetul de stat și nu sunt justificate din punct de vedere moral.

Partidul condus de George Simion mai propune și înființarea unei bănci naționale pentru finanțarea investițiilor în economia reală și promovarea producției autohtone. De asemenea, se vor acorda stimulente fiscale pentru companiile care investesc în dezvoltarea tehnologiei și a inovației.

Pe partea de justiție, AUR susține necesitatea reformării sistemului de justiție și creșterea transparenței în procesele judiciare. De asemenea, partidul propune ca judecătorii să nu mai fie numiți de politică, ci să fie selectați pe baza meritelor și competențelor profesionale.

În ceea ce privește politicile sociale, AUR propune creșterea salariilor și pensiilor, îmbunătățirea condițiilor de muncă și dezvoltarea infrastructurii medicale. De asemenea, partidul susține dezvoltarea sistemului de învățământ și acordarea de burse pentru elevii și studenții cu rezultate bune la învățătură.

Programul de guvernare al AUR a fost prezentat în cadrul unei conferințe de presă, iar liderul partidului, George Simion, a subliniat că aceste propuneri reprezintă o soluție realistă și practică pentru problemele cu care se confruntă România în prezent.

Iată câteva dintre cele mai importante îndatoriri ale unui manager:

Planificarea strategiei de afaceri și a obiectivelor companiei;
Dezvoltarea și implementarea politicilor și procedurilor interne;
Coordonarea și supravegherea angajaților și a departamentelor companiei;
Evaluarea performanței individuale și a echipei;
Dezvoltarea și menținerea relațiilor cu clienții, furnizorii și partenerii de afaceri;
Analiza și interpretarea datelor financiare și contabile;
Gestionarea bugetului și a resurselor financiare ale companiei;
Luarea deciziilor strategice în funcție de evoluția pieței și a concurenței.
Un manager trebuie să fie un lider și să inspire și să motiveze angajații să atingă obiectivele companiei, să fie un bun comunicator și să poată gestiona eficient conflictele. De asemenea, trebuie să fie o persoană organizată, capabilă să prioritizeze sarcinile și să ia decizii rapide și bine fundamentate.

În concluzie, rolul unui manager este crucial pentru succesul unei companii, iar competențele și abilitățile sale sunt esențiale pentru dezvoltarea și prosperitatea acesteia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *