September 26, 2023

Mihut Gavril, primar al comunei Chiuiești, județul Cluj, a fost găsit în conflict de interese administrativ de catre ANI. În perioada exercitării mandatului de primar (2020 – prezent), a emis în calitate de ordonator principal de credite acte administrative care au produs un folos material pentru fiul său, constând în încasarea sumei totale de 14.440,03 lei ca urmare a achizițiilor directe efectuate de către Primăria comunei Chiuiești de la societatea comercială în cadrul căreia fiul persoanei evaluate deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator unic.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 și art. 76 din Legea nr. 161/2003, care prevăd că:

* “Orice persoană care exercită o demnitate publică sau o funcție publică este obligată să declare, în scris, cu caracter public, averea sa și a soțului sau a soției sale, precum și interesele patrimoniale care o leagă de persoane fizice sau juridice.”
* “Orice persoană care exercită o demnitate publică sau o funcție publică este interzisă să se afle în conflict de interese.”

Conform art. 76 alin. (2) din Legea nr. 161/2003, conflictul de interese reprezintă situația în care persoana care exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin.

În cazul persoanei evaluate, conflictul de interese este evident, întrucât a emis acte administrative care au produs un folos material pentru fiul său. Prin aceste acte administrative, persoana evaluată a favorizat societatea comercială în cadrul căreia fiul său deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator unic.

Această faptă constituie o încălcare gravă a prevederilor legale în materia conflictelor de interese, fiind de natură să aducă atingere interesului public.

În consecință, persoana evaluată este supusă sancțiunii prevăzute de art. 76 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, respectiv destituirea din funcția publică.

Disclaimer: News Cluj nu are contracte de publicitate cu nici un partid politic sau agenție guvernamentală direct sau sub forma unor campanii de informare. News Cluj consideră că aceste sume nu sunt nimic altceva decât un ajutor mascat care distorsionează piața media.News Cluj acceptă contracte cu partidele politice doar în perioada campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare fiind normală pe perioada alegerilor.
#presacurata

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *