September 27, 2023
Sursa Foto Facebook

Doamna deputat USR Oana Murariu a depus o inițiativă legislativă pentru digitalizarea procedurilor judiciare. Concret, prin adoptarea noului proiect se va asigura o procedură informatică de desemnare aleatorie a experților care vor întocmi expertizele judiciare în cadrul proceselor similară celei de repartizare a dosarelor completurilor de judecată, cu care sistemul judiciar deja este obișnuit.


Justiție mai eficientă prin digitalizare
28 martie 2023

Promovarea accelerată a soluțiilor digitale în sistemul judiciar reprezintă o formă a respectului pentru cetățeni, pentru soluții mai rapide în rezolvarea problemelor românilor și României, în general.
În acest sens, deputata USR Oana Murariu a depus o inițiativă legislativă pentru digitalizarea procedurilor judiciare. Concret, prin adoptarea noului proiect se va asigura o procedură informatică de desemnare aleatorie a experților care vor întocmi expertizele judiciare în cadrul proceselor similară celei de repartizare a dosarelor completurilor de judecată, cu care sistemul judiciar deja este obișnuit.
Noutatea majoră introdusă de proiectul de lege constă în introducerea cu prioritate a criteriului disponibilității experților în momentul repartizării cauzei către aceștia, algoritmul programului informatic ținând cont de încărcătura experților judiciari. Se va respecta în continuare principiul numirii aleatorii a expertului prin sistem informatizat, dar prin adăugarea acestui algoritm în desemnare cresc șansele ca expertizele să fie efectuate în timp util și să nu treneze azi de zile în instanță.
,,Suntem sătui de procese interminabile, iar o cauză a duratei excesive a acestora este prelungirea efectuării expertizei judiciare. Sunt experți cu 10 proceduri concomitente, în timp ce alții nu au nicio expertiză în desfășurare. Modul arbitrar actual de desemnare a experților în procedurile judiciare este desuet și se impune actualizarea acestora la standardele anului 2023. Desemnarea aleatorie, în sistem informatizat a experților judiciari, ținându-se cont de încărcătura acestora, ar asigura atât corectitudinea procedurii, cât și o scurtare a duratei procesului.” a declarat deputata Oana Murariu.
Având în vedere că un obiectiv major al României este digitalizarea sistemului judiciar și administrativ, asumat inclusiv prin Programul Național de Redresare și Reziliență, desemnarea expertului în modalitatea propusă de noul proiect de lege ar urmări și atingerea acestui deziderat.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *