February 26, 2024
Get in touch with us
Sursa Foto Facebook

România este prima ţară care a adoptat o Strategie Naţională pe Păduri (SNP 30) imediat după apariţia Strategiei forestiere europene şi Strategiei europene pentru biodiversitate, SNP 30 integrând o mare parte din prevederile şi obiectivele celor două documente, a declarat, miercuri, directorul general al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, Daniel Nicolăescu, anunță Agerpres.

“SNP 30 este un document cu o viziune modernă, europeană în ceea ce priveşte pădurile şi sectorul forestier în ansamblu. Principala referire directă din SNP 30 la administratorul pădurilor statului este aceea prin care se solicită elaborarea unei strategii de dezvoltare a Regiei Naţionale a Pădurilor, proiect pe care l-am demarat deja, fiind o prioritate a mandatului meu. Prin SNP 30 se doreşte ca administratorul pădurilor statului să fie un model de profesionalism pentru toţi silvicultorii, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva să îşi asume implementarea celor mai bune practici în ceea ce priveşte gestionarea pădurilor, astfel încât să obţinem arborete stabile şi care să răspundă nevoilor şi cerinţelor ecosistemice ale societăţii”, a precizat Nicolăescu, la o întâlnire cu presa.Potrivit sursei citate, principalele probleme ale sectorului forestier sunt legate de subfinanţare şi supra-reglementare, iar acestea sunt recunoscute şi ştiute de ani de zile de toţi actorii din piaţă.

“În ceea ce priveşte sectorul forestier, nu de un an-doi, ci putem putem spune de zeci de ani, la întrebarea care sunt problemele cu care vă confruntaţi, toţi actorii din domeniul forestier vă pot răspunde fără echivoc: subfinanţarea cronică şi supra-reglementarea, care generează birocraţie excesivă. Cu toate acestea, anul 2022 s-a caracterizat prin apariţia unei noi Strategii Naţionale pentru Păduri (SNP 30) care a fost promovată deja prin Hotărâre de Guvern, fiind de altfel şi jalon în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)”, a precizat el.

Şeful Romsilva afirmă că din totalul celor 3,13 milioane hectare de păduri proprietate publică a statului pe care le administrează regia, 80% deţin deja certificarea managementului forestier în standard internaţional.

“Romsilva este administrator pădurilor statului, 3,13 milioane hectare de fond forestier proprietate publică a statului, ceea ce reprezintă circa 48% din pădurile ţării. (…) Din totalul pădurilor proprietate publică a statului, 80% deci deţin certificarea managementului forestier în standard internaţional. De asemenea, am luat decizia să certificăm în cursul anului 2023 şi celelalte 20% din pădurile statului. Mesajul este clar: toate pădurile proprietate publică a statului, administrate de Regia Naţională a Pădurilor- Romsilva vor fi certificate din punct de vedere al managementului forestier în standard internaţional”, a subliniat Daniel Nicolăescu.

Potrivit datelor prezentate de directorul general al regiei, Romsilva a obţinut în anul 2022 venituri de 3,3 miliarde de lei, în creştere cu 17,9% faţă de bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul în curs. O creştere s-a înregistrat şi la cifra de afaceri, aceasta fiind de 3 miliarde de lei la finalul anului, cu 20% peste indicatorii stabiliţi. În acelaşi timp, cheltuielile au crescut cu doar 1,8% faţă de programul iniţial.

“Cea mai mare creştere se înregistrează în privinţa profitului brut, acesta fiind prognozat pentru anul în curs la peste 500 de milioane de lei, faţă de 50 de milioane lei prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022”, a punctat şeful Romsilva.

RNP-Romsilva administrează şi 22 de parcuri naţionale şi naturale, precum şi 12 herghelii de stat, asigurând şi servicii silvice pentru circa un milion de hectare de pădure care se află în diverse forme de proprietate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *